O.D. Lecturing Legacy

Autor: Oldřich Dědek

Název: Historie evropské měnové integrace:

Od národních měn k euru

Nakladatelství: C. H. Beck v Praze (Beckova edice

ekonomie)

Rok vydání: 2008

Počet stran: 260

ISBN: 978-80-7400-076-8

 

 

 

 

 

Kniha seznamuje se zajímavou, dlouhou a nelehkou cestou, kterou evropská měnová integrace urazila od počátečních poválečných pokusů o kurzovou stabilitu k okamžiku zavedení společné měny. Popsány jsou dobové problémy, s nimiž se střetávaly četné snahy o měnovou spolupráci a připomenuty jsou důležité koncepty, jejichž prostřednictvím ekonomická teorie tyto problémy vnímala a analyzovala. Problematika měnové integrace je zasazena do širších souvislostí evropské ekonomické integrace a v mnoha směrech je posuzována též z pohledu praktické měnové politiky. Pojednávané otázky zůstávají aktuální i pro českou ekonomiku, která by se sama od určitého okamžiku také měla stát aktivním účastníkem projektu společné měny.