O.D. Lecturing Legacy

Autor: Oldřich Dědek

Název: Doba eura: Úspěchy i nezdary společné

evropské měny

Ocenění: Cena Milana Sojky za nejlepší obhájenou

a vydanou studii Národohospodářského ústavu Josefa Hlávky v r. 2013

Soutěž vysoce kvalitních monografií na UK v r. 2016

Nakladatelství: Linde Praha a. s. (edice Monografie)

Rok vydání: 2014

Počet stran: 336

ISBN: 978-80-7201-933-5

 

 

 

 

 

Monografie navazuje na práci Historie evropské měnové integrace: Od národních měn k euru (nakladatelství C. H. Beck, Praha, 2008). Jejím cílem je přiblížit hlavní události, které společnou evropskou měnu provázely od jejího zrodu v lednu 1999 do konce r. 2013, zastihující eurozónu v nelehkém období vymaňování se z rozsáhlé dluhové krize. Práce se neomezuje na prostý výčet historických faktů. Usiluje o jejich kritické hodnocení, aniž by však zpochybňovala roli společné měny jako jedné z hybných sil evropského integračního procesu. Na pozadí faktografického materiálu si čtenář může připomenout řadu dobových polemik ohledně přínosů a nákladů jednotné měny, které s úspěšným zrodem eura nejen neustaly, nýbrž v průběhu jeho reálné existence měnily obsah a s nástupem krize doznaly nebývalého rozmachu. Publikace je nesena v duchu praktické měnové politiky, účelově rámované procesem evropské měnové integrace.